ett vitt hus

Att måla om huset är nog dyrt och arbetsamt som det är, om man bor vid havet finns det än mer att tänka på.

Skrämmande testresultat

I ett test som Folksam utför har det nu, redan efter bara halva tiden gått visat sig att flera av färgerna som testats inte håller måtten. Dessa färgerna har redan efter ett år fått påtaglig mögelpåväxt vilket tyder på att de ej är anpassade för det svenska klimatet. Med tanke på hur kostsamt det är att måla om ett hus är det riktigt tragiskt att dessa färger ens finns på den svenska marknaden.

I testet som genomförs samtidigt på fyra stationer runt om i Sverige kan vi läsa av att färgerna slits enormt mycket hårdare i Södra och havsnära områden. Alnarp i Malmö är den station som ligger mest söderut i testet, där är 12 av färgerna redan underkända. Detta kan jämföras med Vindeln i Umeå där endast två har blivit underkända under samma tid. Detta visar hur mycket de mildare vintrarna, fukten och saltet från havsluften påverkar fasadens livslängd.

Hur man gör rätt

Det blir med det extra viktigt med rätt kompetens då man målar om, välj därmed en lokal och kunnig målerifirma. Bor du i Falkenberg så väljer du ett måleri i Falkenberg då de kan klimatet och vilka färger som fungerar bäst. Det är en investering som betalar sig i längden. Det samma gäller oavsett var du bor i landet. Klimatet varierar och därmed också kraven på fasaderna.

Att välja färg

Färgvalet beror självklart också på en stor mängd andra saker än var man bor. För det första vad det är målat med innan, att helt byta färg kräver att all tidigare färg tas bort vilket är extremt arbetsintensivt och ibland inte ens möjligt. Då behöver man byta ut hela fasaden vilket är en minst sagt betydande kostnad.

Slamfärg som Falu rödfärg är betydligt billigare i inköp men för med sig vissa problem. Dels så krävs dubbla mängden färg för samma yta i jämförelse med akrylat och oljefärg. Trots detta är det fortfarande billigare att måla med slamfärg, första gången. Sista spiken i kistan för den svenska klassikern är att livslängden tyvärr är betydligt kortare. 8-10 år i jämförelse med akrylat och oljefärgens mer än 12 år.